Go to navigation

Rutin för nya medlemmar till utskotten i NVF

Den här rutinen beskriver hur ordförande och sekreterare i utskotten får nya medlemmar godkända.

1. Förslag på ny utskottsmedlem skickas till NVF-sekreteraren i den nya medlemmens land.

2. Förslaget presenteras för landets avdelningsstyrelse som godkänner förslaget.

3. NVF-sekreteraren skickar ut ett e-postmeddelande där den nya medlemmen välkomnas till utskottet. Kopia på meddelandet skickas till utskottsordförande och sekreterare.

4. NVF-sekreterare/Ansvarig lägger in den nya medlemmen i NVF:s medlemsdatabas.