Go to navigation

John Hultén, Centrumföreståndare

Ordförande i utskott, Medlem i utskott
Transport i städer och transportplanering 
Organisation:VTI
Postnummer och -ort:Sverige
Telefon:+46 046-540 75 01
Mobiletel.:+46 0709-43 01 18
E-post:john.hulten@k2centrum.se
Hemsida:www.k2centrum.se/