Go to navigation

Jens Kristian Kofoed, Fagkoordinator

Medlem i utskott
Drift och underhåll 
Organisation:Vejdirektoratet
Postnummer och -ort:Danmark
Telefon:+45 21 71 21 34
E-post:jkk@vd.dk
Hemsida:www.vejdirektoratet.dk