Go to navigation

Arne Aakre

Medlem i utskott
Drift och underhåll 
Organisation:Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Postnummer och -ort:Norge
Mobiletel.:+ 47 91 77 92 52
E-post:aa@eba.no
Hemsida:www.eba.no