Go to navigation

Medlem

Elin Horntvedt Gullbrå

Medlem i utskott
Trafiksäkerhet och Transporter 
Organisation:Bergen kommune
Adress:
Postnummer och -ort:Norge
Mobiletel.: 0047 90554305
E-post:ElinHorntvedt.Gullbra@bergen.kommune.no
Hemsida:www.bergen.kommune.no