Go to navigation

Jukka Räsänen, Projektchef

Medlem i utskott
Transport i städer och transportplanering 
Organisation:Ramboll Finland
Postnummer och -ort:Finland
Telefon:+358 20 755 611
E-post:jukka.rasanen@ramboll.fi
Hemsida:www.ramboll.fi