Go to navigation

Kjetil Strand

Medlem i utskott
Transport i städer och transportplanering 
Organisation:Statens vegvesen Region midt
Postnummer och -ort:Norge
E-post:kjetil.strand@vegvesen.no
Hemsida:www.vegvesen.no