Go to navigation

Medlem

Anna Pätynen, Diplomingenjör

Medlem i utskott
Klimat och miljö  
Organisation:Helsingfors stadsplaneringskontor
Postnummer och -ort:Finland
Telefon:+358 9 310 37433
E-post:anna.patynen@hel.fi
Hemsida:www.hel.fi