Go to navigation

Tore Lysberg

Medlem i utskott
Trafiksäkerhet och Transporter 
Organisation:Statens vegvesen Region nord
Postnummer och -ort:Norge
Mobiletel.:0047 91345738
E-post:tore.lysberg@vegvesen.no
Hemsida:www.vegvesen.no