Go to navigation

Karl Sandsmark

Medlem i utskott
Transport i städer och transportplanering 
Organisation:Statens vegvesen Region sør
Postnummer och -ort:Norge
E-post:karl.sandsmark@vegvesen.no
Hemsida:www.vegvesen.no