Go to navigation

Medlem

Anders Östergård, Vägdirektör

Medlem i utskott
Drift och underhåll 
Organisation:Syd-Österbottens ELY-central
Postnummer och -ort:Finland
Mobiletel.: +358 40 01 60 776
E-post:anders.ostergard@ely-keskus.fi
Hemsida:www.ely-keskus.fi