Go to navigation

Tomas Nitzelius, Miljöansvarig

Medlem i utskott
Klimat och miljö 
Organisation:Stockholms Stad
Postnummer och -ort:Sverige
Telefon:+46 8 508 260 42
E-post:tomas.nitzelius@stockholm.se
Hemsida:www.stockholm.se