Go to navigation

Medlem

Jonas Andersson, Brandskyddskoordinator/tunnelsäkerhetssomordnare

Medlem i utskott
Tunnlar  
OrganisationAvdelning:Trafikkontoret, Stockholms stad, Anläggningsavdelningen
Adress:Besök: Fleminggatan 4
Postnummer och -ort:104 20 Stockholm, Sverige
Telefon:+46 8 508 278 69
Mobiletel.:+46 761227869
E-post:jonas.p.andersson@stockholm.se
Hemsida:www.stockholm.se