Go to navigation

Medlem

Marek Salermo, Trafikingenjör

Medlem i utskott
Transport i städer och transportplanering 
OrganisationAvdelning:Helsingfors stad, Stadsplaneringskontoret
Postnummer och -ort:Finland
Mobiletel.:+358 403361139
E-post:marek.salermo@hel.fi