Go to navigation

Mårten Johansson, Teknikchef

Medlem i utskott
Trafiksäkerhet och Transporter 
Organisation:Sveriges Åkeriföretag
Adress:Kungsgatan 24
Postnummer och -ort:103 89 Stockholm, Sverige
E-post:marten.johansson@akeri.se
Hemsida:www.akeri.se