Go to navigation

Harri Spoof, Specialist

Medlem i utskott
Vägteknologi 
Organisation:Pöyry Infra Oy
Postnummer och -ort:Finland
Telefon:+358 10 3311
E-post:harri.spoof@ramboll.fi
Hemsida:www.infra.poyry.fi