Go to navigation

Tarja Myller, Underhållsingenjör

Medlem i utskott
Drift och underhåll 
Organisation:Helsingfors stad
Postnummer och -ort:Finland
Telefon:+358 9 310 1661
E-post:tarja.myller@hel.fi
Hemsida:www.hel.fi