Go to navigation

Birkir Hrafn Jóakimsson

Medlem i utskott
Vägteknologi 
Organisation:Vegagerðin
Postnummer och -ort:Island
Telefon:+3545221077
E-post:bhj@vegagerdin.is
Hemsida:www.vegagerdin.is