Go to navigation

Medlem

Birkir Hrafn Jóakimsson

Medlem i utskott
Vägteknologi 
Organisation:Vegagerðin
Postnummer och -ort:Island
Telefon:+3545221077
Mobiletel.:+3546913481
E-post:bhj@vegagerdin.is
Hemsida:www.vegagerdin.is