Go to navigation

Jenny Karlsson, Forskare

Medlem i utskott
Transport i städer och transportplanering 
Organisation:VTI
Postnummer och -ort:Sverige
Telefon:+46 13 20 42 65
E-post:jenny.karlsson@vti.se
Hemsida:www.vti.se