Go to navigation

Medlem

Bente Fuglseth

Medlem i utskott
Klimat och miljö  
Organisation:Statens vegvesen Region vest
Postnummer och -ort:Norge
Mobiletel.:0047 41471383
E-post:bente.fuglseth@vegvesen.no
Hemsida:www.vegvesen.no