Go to navigation

Øivind Hauge Støle

Medlem i utskott
Transport i städer och transportplanering 
Organisation:Bergen Kommune
Postnummer och -ort:Norge
E-post:Oivind.Stole@bergen.kommune.no
Hemsida:www.bergen.kommune.no