Go to navigation

Päivi Hautaniemi, Vägingenjör

Medlem i utskott
Klimat och miljö 
Organisation:NTM-centralen
Postnummer och -ort:Finland
Telefon:+358 295 038 239
E-post:paivi.hautaniemi@ely-keskus.fi