Go to navigation

Medlem

Hans Richardsen

Medlem i utskott
Transport i städer och transportplanering 
Organisation:Statens vegvesen Region nord
Postnummer och -ort:Norge
Mobiletel.:0047 91321184
E-post:hans.richardsen@vegvesen.no
Hemsida:www.vegvesen.no