Go to navigation

Mats Wendel

Mats Wendel, Teknisk chef

Medlem i utskott
Vägteknologi 
OrganisationAvdelning:Peab Asfalt AB, Teknik
Adress:Stålgatan 2
Postnummer och -ort:195 23 MÄRSTA, Sverige
Telefon:+46(0)70 5353612
E-post:mats.wendel@peab.se
Hemsida:www.peabasfalt.se