Go to navigation

Medlem

Torbjørn Tronsmoen

Medlem i utskott
Trafiksäkerhet och Transporter 
Organisation:Statens vegvesen Vegdirektoratet
Postnummer och -ort:Norge
Mobiletel.:0047 95894840
E-post:torbjorn.tronsmoen@vegvesen.no
Hemsida:www.vegvesen.no