Go to navigation

Bo Mikkelsen, Trafikplanlægger

Medlem i utskott
Trafiksäkerhet och Transporter 
Organisation:Københavns Kommune
Postnummer och -ort:Danmark
Telefon:+ 45 33 66 35 75
E-post:ZR06@tmf.kk.dk
Hemsida:www.kk.dk/