Go to navigation

Medlem

Matti Piispanen, Direktör

Medlem i utskott
Broar 
Organisation:Trafikverket
Adress:Semaforbron 12A
Postnummer och -ort:FI-00521 Helsingfors, Finland
Telefon:+358 20 637 3587
Mobiletel.:+358 40 512 4048
E-post:matti.piispanen@trafikverket.fi
Hemsida:www.trafikverket.fi