Go to navigation

Mikko Leppänen, Teknisk direktör

Vice ordförande i förbundsstyrelsen, Medlem i förbundsstyrelsen, Medlem i utskott
Förbundsstyrelsen, Finska avdelningsstyrelsen, Vägteknologi 
Organisation:Ramboll Finland
Postnummer och -ort:Finland
Telefon:+358 9 430 1370
E-post:mikko.leppanen@ramboll.fi
Hemsida:www.ramboll.fi