Go to navigation

Medlem

Þorsteinn R. Hermannsson

Vice ordförande i avdelningsstyrelse, Medlem i förbundsstyrelsen, Medlem i utskott
Isländska avdelningsstyrelsen, Förbundsstyrelsen, Transport i städer och transportplanering 
Organisation:Reykjavíkurborg
Postnummer och -ort:Island
E-post:thorsteinnrh@reykjavik.is
Hemsida:www.reykjavik.is/