Go to navigation

Jenna Johansson, Projektledare

Medlem i utskott
Utformning 
Organisation:Trafikverket
Postnummer och -ort:Finland
Mobiletel.:+358 50 327 2521
E-post:jenna.johansson@trafikverket.fi
Hemsida:www.liikennevirasto.fi