Go to navigation

Halldór Sv Hauksson

Medlem i utskott
Utformning 
Organisation:Vegagerðin
Adress:Borgartún 7
Postnummer och -ort:105 Reykjavik, Island
Telefon:00354 522 1000
E-post:hsh@vegagerdin.is
Hemsida:www.vegagerdin.is