Go to navigation

Medlem

Monica Ness

Medlem i utskott
Klimat och miljö  
Organisation:Statens vegvesen Region midt
Postnummer och -ort:Norge
Mobiletel.:0047 99044967
E-post:monica.ness@vegvesen.no
Hemsida:www.vegvesen.no