Go to navigation

Timo Saarenketo, Verkställande direktör

Medlem i utskott
Vägteknologi 
Organisation:Roadscanners Oy
Postnummer och -ort:Finland
Mobiletel.:+358 (0)50 543 0021
E-post:timo.saarenketo@roadscanners.com
Hemsida:www.roadscanners.com