Go to navigation

Medlem

Jouni Riihelä, Teknisk direktör

Medlem i utskott
Utformning  
Organisation:S:t Michel stad
Postnummer och -ort:Finland
Mobiletel.:+358 44 794 2515
E-post:jouni.riihela@mikkeli.fi
Hemsida:www.mikkeli.fi