Go to navigation

Pia Sundbergh, Kvalificerad utredare

Medlem i utskott
Transport i städer och transportplanering 
Organisation:Trafikanalys
Postnummer och -ort:Sverige
Telefon:+46 10-414 42 33
Mobiletel.:+46 76-128 74 23
E-post:pia.sundbergh@trafa.se
Hemsida:www.trafa.se