Go to navigation

Anni Rimpiläinen, Specialist

Medlem i utskott
Transport i städer och transportplanering 
Organisation:Trafikverket
Postnummer och -ort:Finland
E-post:anni.rimpilainen@trafikverket.fi
Hemsida:www.trafikverket.fi