Go to navigation

Medlem

Mika Häkli, Teknisk chef

Medlem i utskott
Vägteknologi 
Organisation:Hämeen Kuljetus Oy
Postnummer och -ort:Finland
Mobiletel.:+358 40 544 4316
E-post:mika.hakli@hameenkuljetus.fi
Hemsida:www.hameenkuljetus.fi