Go to navigation

Kenneth Natanaelsson, Strategisk planerare

Medlem i utskott
Drift och underhåll 
Organisation:Trafikverket
Postnummer och -ort:Sverige
Telefon:+46 10 123 58 45
E-post:kenneth.natanaelsson@trafikverket.se
Hemsida:www.trafikverket.se