Go to navigation

Medlem

Olav Korsaksel

Medlem i utskott
Drift och underhåll 
Organisation:Statens vegvesen Region nord
Postnummer och -ort:Norge
Mobiletel.:0047 46914996
E-post:olav.korsaksel@vegvesen.no
Hemsida:www.vegvesen.no