Go to navigation

Medlem

Bjarte Skogheim

Medlem i utskott
Transport i städer och transportplanering 
Organisation:Statens vegvesen Vegdirektoratet
Postnummer och -ort:Norge
Mobiletel.:0047 40216685
E-post:bjarte.skogheim@vegvesen.no
Hemsida:www.vegvesen.no