Go to navigation

Eva Lundberg, Nationell samordnare/Senior utredningsledare

Medlem i utskott
Trafiksäkerhet och Transporter 
Organisation:Trafikverket
Postnummer och -ort:Sverige
Telefon:+46 010-123 58 92
Mobiletel.:+46 070-521 01 82
E-post:eva.lundberg@trafikverket.se
Hemsida:www.trafikverket.se