Go to navigation

Signe Nyhuus

Ordförande i utskott, Medlem i utskott
Klimat och miljö 
Organisation:Oslo kommune
Postnummer och -ort:Norge
E-post:signe.nyhuus@bym.oslo.kommune.no
Hemsida:www.oslo.kommune.no