Go to navigation

Henrik Bak, Senioringeniør & projektleder

Medlem i utskott
Tunnlar 
Organisation:ÅF – Hansen & Henneberg
Postnummer och -ort:Danmark
Telefon:+45 38 16 50 76
E-post:hb@afhh.dk
Hemsida:www.afhh.dk