Go to navigation

Gunnar Geir Gunnarsson

Medlem i utskott
Trafiksäkerhet och Transporter 
Organisation:Samgöngustofa
Postnummer och -ort:Island
E-post:gunnar.geir.gunnarsson@samgongustofa.is
Hemsida:www.samgongustofa.is