Go to navigation

Medlem

Kjetil Nergaard

Medlem i utskott
Drift och underhåll 
Organisation:Statens vegvesen Region sør
Postnummer och -ort:Norge
Mobiletel.:0047 97656113
E-post:kjetil.nergaard@vegvesen.no
Hemsida:www.vegvesen.no