Go to navigation

Håkon Sverke Vindenes

Medlem i utskott
Transport i städer och transportplanering 
Organisation:Statens vegvesen Region øst
Postnummer och -ort:Norge
E-post:hakon.vindenes@vegvesen.no
Hemsida:www.vegvesen.no