Go to navigation

Morten Fremnesvik

Medlem i utskott
Transport i städer och transportplanering 
Organisation:ViaNova Plan og Trafikk AS
Postnummer och -ort:Norge
E-post:morten.fremnesvik@vianova.no
Hemsida:www.vnpt.no