Go to navigation

Medlem

Magnus Feilitzen von, Business Area Manager

Medlem i utskott
Tunnlar  
Organisation:W. Giertsen Tunnel AS
Postnummer och -ort:Sverige
Mobiletel.:+46 (0) 70 327 6720
E-post:magnus.feilitzen@giertsen.no
Hemsida:www.giertsentunnel.com