Go to navigation

Svein Ringen

Medlem i utskott
Trafiksäkerhet och Transporter 
Organisation:Statens vegvesen Region vest
Postnummer och -ort:Norge
E-post:svein.ringen@vegvesen.no
Hemsida:www.vegvesen.no