Go to navigation

Timo Seimelä, Trafikingenjör

Medlem i utskott
Transport i städer och transportplanering 
Organisation:Tammerfors stad
Postnummer och -ort:Finland
E-post:timo.seimela@tampere.fi
Hemsida:www.tampere.fi